This post is also available in: English (English)

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn (cà na) tang trống 2 dãy tự lựa

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn cầu 1 dãy

Vòng bi

Vòng bi - bạc đạn cầu đỡ chặn

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn cầu hai dãy tự lựa

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn chà đũa côn

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn chà tròn bi tỳ

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn côn

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn đũa (1,2 dãy)

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn kim

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn chà đũa (1 dãy, 2 dãy)

Vòng bi

Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc góc (1 dãy, 2 dãy, 4 điểm)

Vòng bi

Vòng bi lực đẩy 2 chiều (dùng trong máy tiện)

Vòng bi

Vòng bi mâm xoay

Hotline: 0836558558
error: Content is protected !!